Prva stran
Pravila šolskega sklada OŠ Otlica
Šolski sklad OŠ Otlica

Svet zavoda OŠ Otlica je na svoji seji 29.9.2011 sprejel Sklep o ustanovitvi šolskega sklada.
14.12.2011 se je sestal Upravni odbor: trije predstavniki delavcev šole in štirje predstavniki staršev. Izvolili so predsednika in namestnika predsednika Upravnega odbora. Za predsednika je bil izvoljen gospod Stojan Koren, za namestnico pa gospa Karmen Blaško. Člani Upravnega odbora so na ta dan sprejeli Pravila šolskega sklada.