Strokovni delavci                                                                                                                                                                                           Prva stran
Cicibanova šola osnovna šola Otlica


Na šoli izvajamo krajši program predšolske vzgoje, ki smo ga poimenovali "cicibanova šola". Program poteka dvakrat/trikrat tedensko. Vsebinski del načrta je vezan na okolje, letne čase, praznovanja in aktualne dogodke. Pri svojem delu vzgojiteljica Ivica Vidmar sodeluje z učitelji in učenci šole, s starši, starimi starši, šolsko svetovalno službo, zdravstveno službo in krajani.  V vrtcu opravljajo prakso tudi dijaki s srednje šole Veno Pilon.

Utrinki so s prakse, ki sta jo opravljala Dejan in Kaja iz 3. letnika.
Strokovni delavci        Prva stran