ANJA ŠTEFAN na obisku

  30. januarja 2004 smo priredili srečanje s pisateljico in pripovedovalko ljudskih pravljic Anjo Štefan. Povezali smo ga s predstavo Mojca Pokrajculja dramskega krožka OŠ Dobravlje.
Literaturo, pravljice in igrico smo povezali v kulturni dan. Namenjen je bil učencem prvih razredov osemletke in devetletke.