Osnovna šola
Cankova
Raziskovalna šola

Home
Up

Spletne učilnice

EKO KVIZ

Spletna stran EKO kviz, kjer najdete vse potrebne podatke za tekmovanje.

Učenci prve triade, ki obiskujejo eko krožek bodo pri spoznali delovne liste »En korak do čistega okolja«. Teme, ki jih zajema delovni listi, se navezujejo na otroško literaturo z ekološko vsebino, in sicer na ekološke knjige in slikanice.

 Poglobljene  teme, ki smo jih  izbrali, so:  ODPADKI, ENERGIJA, VODA.

Prednosti programa Eko šole kot način življenja so:

1.    Okoljsko izobraževanje postane del ciljev in vsebin vsakega šolskega predmeta.

2.    Celostno prepoznavanje in reševanje okoljskih problemov.

3.    Vključevanje v program oblikuje pri mladih državljansko kulturo in gradi samozavest.

4.    Izboljšanje medsebojnih odnosov v šoli in okolici.

5.    Mladi ob okoljskih dejavnostih razvijajo kreativnost, inovativnost in oblikujejo ter izmenjujejo nove ideje.

6.    Učenci in dijaki se vključujejo v demokratično odločanje pri reševanju okoljskih problemov na lokalnem in državnem nivoju.

7.    Povezovanje med mladimi Evrope in drugih držav.

Osmo šolsko leto delovanja EKO ŠOLE nima pomena le za našo Osnovno šolo, ampak je vedno bolj pomembno tudi za naš kraj in celotno občino. S pridobitvijo  eko zastave, ki visi na naši šoli, smo o eko šoli obvestili vse krajane.

Vključitev eko šole v sam  razvoj in delovanje kraja smo že zapisali v Poslovniku o delovanju eko šole, ki je usklajen s standardom ISO 14001.

Pomembno se mi zdi poudariti,  da naše aktivnosti pri razvoju kraja niso vezane izključno na ekološke teme, ampak tudi na aktivnosti, ki so morda le posredno povezane  z ekologijo.

Naše sodelovanje s krajem je pomembno tudi pri oživljanju in obujanju starih običajev in obrti, saj v naši občini poteka vrsta tradicionalnih prireditev (pust, Jožefovi dnevi, ročna žetev ,..).

 

 
Osnovna šola Cankova, © FD