slovar manj znanih pojmov

     

 

agora - v antični Grčiji ljudsko zborovanje ali glavni trg v mestu, kjer so zborovanja potekala
akropola - mestna trdnjava, utrjen del starogrških mest s svetišči
alfabet - grška abeceda
aristokrat - (gr. aristos) vplivnež, veljak, odličnik, plemenitaš
Atlantida - Starodavna otoška civilizacija, katere obstoja in položaja niso nikoli potrdili. Prvi jo je omenjal grški filozof Platon, ki poroča, da jo je uničila naravna katastrofa 9.000 let pred njegovim časom.
barbar - pripadnik neciviliziranih ljudstev
basen - poučna pripoved, v kateri nastopajo poosebljene živali ali stvari
demokracija - vlada ljudstva (demosa)
demos - svobodno ljudstvo v antični Grčiji
drakonske kazni  - krute, surove in stroge kazni, po atenskem zakonodajalcu Drakonu
ep - pripovedno literarno delo v verzih, ki govori o velikem in slavnem dogodku
Europa - princesa iz Tira, ki jo je premamil umirjeni bik, da je splezala nanj. V resnici je bil to Zeus, ki jo je ugrabil in odpeljal na Kreto.
falanga - bojna skupina iz več ravnih, gostih vrst pešcev
filozofija - veda, ki proučuje izvor in smisel sveta, njegov ustroj in položaj človeka v njem
gimnazija - vzgojna in športna ustanova v antični Grčiji, danes srednja šola za splošno izobrazbo
Heleni - skupno ime za antična grška plemena in ljudstva
helenizem - obdobje v antiki po Aleksandru Velikem, za katero je značilno zlivanje grške in orientalske kulture
heloti - državni sužnji za poljska dela in vojaško službo
Hipokratova prisega - je prisega zdravnikov, ki jo danes izrečejo ob koncu izobraževanja. Napisal jo je "oče medicine" Hipokrat (5. st.pr.n.št.) Z njo zdravnik pri bogovih zdravja priseže, da bo v svojem poklicu deloval pošteno in v dobro vseh. 
hoplit - težko oborožen pešec v starogrški vojski
ideal - najvišja stopnja popolnosti; najvišji končni, plemenit, težko dosegljiv cilj
Ikar - je želel leteti. Oče Dedal mu je naredil krila ter jih pritrdil z voskom. Ker Ikar ni ubogal očeta in je letel preblizu sonca, se mu je vosek stopil in krila so popustila...
kolonija - prostorsko ločena naselbina izven matične države
kolonizacija - načrtno naseljevanje
komedija - gledališka igra šaljive vsebine
kratein - (gr.) voditi, vladati
labirint - kraj, kjer se zablodi, kjer težko najdeš izhod, blodnjak
Meduza - ena izmed treh sester gorgon, grozna pošast s kačami namesto las. Kogarkoli je pogledala v oči, je na mestu okamenel. Meduzo je ubil Perzej, tako, da je pred njo nastavil svoj ščit, da se je v njega videla in okamenenela na mestu.
mit - pripoved o nastanku sveta, nenavadnih naravnih pojavih, bogovih in drugih bajeslovnih bitjih
muzej - ustanova, v kateri so urejene in razstavljene razne zbirke s področja znanosti in umetnosti, starine. V stari Grčiji je bil "museion" zbirališče muz (zaščitnic umetnosti in znanosti)
Olimp - najvišja grška gora, domovanje grških bogov
olimpijske igre - športne igre v stari Grčiji, kjer so tekmovali med seboj v čast boga Zevsa. Prve so se odvijale v Olimpiji leta 776 pr.n.št. Med tekmovanji je veljal olimpijski mir.
Pan - bog pastirjev, čred, gozda, je živel na Peloponezu, v naravnem okolju, ločen od ostalih bogov na Olimpu.
Partenon - tempelj na atenski akropoli, posvečen boginji Ateni
Pegaz - krilati konj, sin Pozejdona in Meduze, ki je z udarcem kopita odprl vrelec mineralne vode Roitschocrene v Rogaški Slatini
Periklej (495-429) - cenjen starogrški govornik, politik, državnik in vojskovodja. Atene so bile pod njegovim vodstvom na višku moči.
polis - grška mestna državica
politika - način vodenja (državna politika, politika športnega društva...)
Pozejdon (bog morja) je prebival v razkošni podvodni palači na Evbeji, otoku zraven Atike.
strateg - vojaški poveljnik v antični Grčiji
špartanska vzgoja - stroga, skromna, nepopustljiva vzgoja
teater - (gr. theatron) kraj, od koder kaj vidimo, gledamo, gledališče
tiran - antični Grčiji vladar z neomejeno, samovoljno oblastjo; nasilen, krut vladar
tragedija - dramsko delo, ki se konča s propadom, izgubo glavnega junaka; žalosten, pretresljiv dogodek
Troja - (tudi Ilion) starogrška mestna država v Mali Aziji (današnja Turčija), prizorišče velike vojne med Trojanci in Grki, ki jo je opisal Homer v svojem epu Iliada

 

Viri:
Spletni E-slovar slovenskega knjižnega jezika, ASP 32 - pregledovalnik podatkovnih zbirk, Amebis, 2002. 
Priročni slovar tujk (2005). E-slovar, Emka.si. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Spletna prosta enciklopedija Wikipedia (2002).  Povzeto november, 2013 na http://sl.wikipedia.org/wiki/