antična Grčija - utrjevanje snovi

 

 

KRETSKO – MIKENSKA KULTURA

1. Gorat svet, suho podnebje, morje
2. Kreta – minojska kultura

 • palača v Knososu
 • legenda o Tezeju in Minotavru
 • močno ladjevje
 • prenos prvih kultur

3. Mikenska kultura

 • Mikene
 • obzidje - Levja vrata

4. Trojanska vojna

Novi pojmi: minojska kultura, labirint, Knosos, Mikene, trojanski konj 

 

 

Herodot

 1. S čim so se preživljali najstarejši prebivalci današnje Grčije?
 2. Na zemljevidu pokaži Kreto, Mikene in Trojo!
 3. Primerjaj izgled, gospodarstvo in ureditev Krete in Miken!
 4. Časovno opredeli Kretsko-mikensko kulturo!
 5. Zakaj propadeta minojska in zakaj mikenska civilizacija?
 6. Troja je dokazala, da so grški epi tudi pomemben zgodovinski vir. Pojasni trditev!
 7. Razloži nove pojme!

 

 

 

GRŠKE MESTNE DRŽAVICE – POLIS

 1. Naselitev grških plemen - temna doba
  • AHAJCI (sred. del, Peloponez, Mikene)
  • JONCI  (srednji del, otoki, Atene)
  • DORCI (Šparta, J Peloponez)
  • skupna domovina Helade
 2. Polis (grška mestna državica)
  • politika
  • vojska
  • delitev družbe (aristokrati, demos, sužnji)
 3. Šparta
  • kopenska velesila, vojaško urejena država
  • špartanska vzgoja
 4. Atene
  • zlata doba, Periklej
  • demokracija
 5. Peloponeške vojne (vzrok in rezultat)

Novi pojmi: polis, politika, akropola, aristokracija, demos, špartanska vzgoja, gimnazija, antična demokracija, zlata doba Aten, Perikles

 

 

Atene

 1. Opiši "temno obdobje" grške zgodovine!
 2. Kaj je bila polis?
 3. Na karti pokaži Šparto in Atene!
 4. Kaj je Atika in kaj Peloponez?
 5. Primerjaj ureditev in življenje v Šparti in v Atenah!
 6. Opiši špartansko vzgojo mladine!
 7. Pojasni atensko demokracijo! Kako in s čim so zagotavljali oblast demosa v Atenah?
 8. Opiši "zlato dobo" Aten v času Perikleja!
 9. Razloži nove pojme!

 

 

 

GRŠKA KOLONIZACIJA IN GRŠKO-PERZIJSKE VOJNE

 1. Kolonija in kolonizacija
  • pojem
  • vzrok
  • smeri
  • pomen
 2. Grško-perzijske vojne
  • vzrok: bogastvo, ki ga prinaša sredozemska trgovina
  • Maraton: tek 42 km
  • Termopile: prva izdaja
  • Salamina: pomorska bitka in poraz Perzijcev
  • vzroki za grško zmago

Novi pojmi: kolonija, maratonski tek

 

Bitka pri Salamini

 1. Opiši pojem, vzrok, smeri in pomen grške kolonizacije!
 2. Razloži vzrok, potek in zmago Gkov v grško-perzijskih vojnah!
 3. Pojasni nove pojme!
 

 

DVIG MAKEDONIJE

 1. Makedonija postane velesila
  • izvor Makedoncev
  • Pella
  • Filip II. Makedonski
  • makedonska vojska
 2. Svetovna država Aleksandra Velikega
  • osvajalni pohod Aleksandra Makedonskega
  • svetovna država, obseg
 3. Helenizem
  • spoj grške in vzhodnik kultur
  • Aleksandrija

Novi pojmi: helenizem, Aleksandrija, muzej

 

 

Aleksander Makedonski

 1. Opiši vzrok in dvig Makedoncev!
 2. Ob zemljevidu razloži osvajanja Aleksandra Velikega in pokaži obseg njegove svetovne države!
 3. Pojasni, kaj je helenizem!
 4. Dokaži, da je v takratnem času bila Aleksandrija središče znanosti in kulture!
 5. Pojasni pojme!
 

 

KULTURA

 1. Gradbeništvo
  • templji (Erehteion, Partenon)
  • slogi (dorski-Šparta, jonski-Atene, korintski)
 2. Likovna umetnost
  • vazno slikarstvo (motivi, kontrast)
  • kiparstvo (resničnost, gibanje)
 3. Gledališče
  • komedija, tragedija
  • maske, način igre, moški
 4. Književnost
  • alfabet
  • basni
  • epi (Homer)
  • miti

ZNANOST

 1. Filozofija
  • idealizem, materializem
  • Sokrat, Platon, Aristotel
 2. Matematika, fizika in astronomija - opazovanje in meritve
  • Arhimed
  • Pitagora
 3. Medicina - Hipokratova prisega
 4. Zgodovina - Herodot: "oče zgodovine"

Novi pojmi: Partenon, ep, mit, Homer, Herodot, Pitagora, Arhimed, Hipokrat, komedija, tragedija, alfabet, dorski, jonski in korintski slog, Kerameikos

 

 

Parthenon

 1. Grke so povezovali jezik, kultura, znanost, verovanja in olimpijske igre. Pojasni trditev!
 2. Opiši značilnosti kiparstva in razloži umetniške sloge antičnih Grkov!
 3. Katere so značilnosti grške likovne umetnosti?
 4. Grško gledališče.... nadaljuj opis!
 5. Povej, kdo je bil Homer in kratko opiši njegova epa!
 6. V Grčiji se rodijo znanstene vede. Dokaži trditev!
 7. Pojasni, s čim se ukvarja filozofija! Imenuj najpomembnejše grške filozofe in njihove ideje!
 8. Kratko razloži pomen Arhimeda in Pitagore!
 9. Kaj je Hipokratova prisega?
 10. Kdo je "oče zgodovine"? Zakaj?
 11. Naštej in opiši najmanj 5 stvari (pojmov, izumov, znanj idr.), ki so nam jih zapustili Grki in jih uporabljamo še danes!
 12. Razloži nove pojme!

 

 

 

VEROVANJE IN OLIMPIJSKE IGRE

 1. Mnogoboštvo
  • Olimp
  • Zevs, Afrodita, Apolon, Ares, Artemida, Atena, Demetra, Dioniz, Had, Hera, Hermes, Pozejdon
  • človeške podobe in lastnosti
 2. Preročišča - Delfi
 3. Epi in miti
  • heroji, junaki, polbogovi, Ahil, Sizif...
 4. Muze (zaščitnice umetnosti in znanosti) in nimfe (naravna božanstva)
 5. Olimpijske igre
  • Olimpija
  • štetje let
  • olimpijski mir
  • tekmovanje in prireditve
  • olimpijske igre nove dobe

Novi pojmi: Olimp, Olimpija, muze, nimfe, olimpijske igre, olimpijski mir

 

 

Argo

 1. Povej, kaj je Olimp in kaj Olimpija in ju pokaži na zemljevidu!
 2. Imenuj najpomembnješe grške bogove!
 3. Imenuj najmanj tri grške polbogove, junake ali heroje ter opiši njihove posebnosti ali njihove lastnosti!
 4. Grki so menili, da so bili Delfi središče sveta. Oceni pomen preročišč (kaj so menili Grki in kaj meniš ti danes)!
 5. Pred koliko leti so Grki začeli šteti leta? Pojasni!
 6. Opiši olimpijske igre (kraj, komu na čast, potek, pomen, olimpijski mir, zmagovalci, panoge tekmovanj, igre danes)!
 7. Pojasni nove pojme!