časovni okvir

     

 

(pr.n.št.)
   

2000 - 1300

 

kretsko - mikenska kultura

 

 

1250
1200 - 800

 

trojanska vojna
selitve Dorcev

 

 800
776

 

Homer: Iliada, Odiseja
prve olimpijske igre

 

490 - 479
449 - 429
431 - 404

336 - 323

 

grško perzijske vojne
Periklej vodi Atene
peloponeške vojne

Aleksander Veliki

146

 

Rimljani osvojijo Grčijo