avtor

MOJMIR MOSBRUKER

IV. osnovna šola Celje

   

 

Viri in literatura viri in literatura

Chrisp, P. (2004). Stara Grčija. Pogled od blizu. Murska Sobota: Pomurska založba. 
Gombrich, E.H.J. (1995). Kratka svet. zgod. za mlade bralce. Ljubljana: DZS in Panatal.
Grant, M. (1968). Miti starih Grkov in Rimljanov. Ljubljana: DZS.
Ilustrirana zgodovina sveta (2005). Radovljica: Didakta.
Janša-Zorn, O., Mihelič, D. (1998). Stari in srednji vek. Ljubljana: DZS.
Kdaj, kje, zakaj in kako se je zgodilo (2005). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Lopez Melero, R. (1994). Kako so živeli Grki. Ljubljana: EWO.
Oxfordova enciklopedija zgodovine, Od pradavnine do 19. st. (1993). Ljubljana:DZS.
Plutarchus (2003). Življenje velikih Grkov. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Razpotnik, J., Snoj, D. (2008). Raziskujem preteklost 7. Ljubljana: Rokus Klett.
Stari Grki (1994). Murska Sobota: Pomurska založba.
Svetovna zgodovina v preglednicah (2005). Ljubljana: Cankarjeva založba.
Šolski zgodovinski atlas (2012). Ljubljana: DZS.
The Times atlas svetovne zgodovine. Ljubljana: Cankarjeva založba in DZS, 1989.
Zgodovina v slikah, knjiga 2 (1976). Ljubljana: DZS.
Zgodovinski časovni trak (1993). Zgoščenka. Ljubljana: DZS.

Spletni viri (http)

sl.wikipedia.org/wiki/Olimpijske_igre
www. zgodovinarka.si/zgodovina-anticne-grcije/
www.ancientgreece.co.uk/
www.ancientgreece.com/
www.bbc.co.uk/history/ancient/greeks/greek_olympics_gallery.shtml
www.crystalinks.com/greekscience.html
www.google.com
www.historyforkids.org/learn/greeks/

 


Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled pa so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.