Karte

 


Geološka karta je osnovni geološki element, s podatki o sestavi kamnin, njihovi površinski razprostranjenosti in starosti, prelomih in narivih, slemenitvah, gubah, nahajališčih mineralnih surovin, izvirih termalnih voda in slatin idr. Uporabljamo jo pri načrtovanju gradenj (obvezna priloga pri prostorskih planih), raziskovanju mineralnih surovin, načrtovanju rudarskih del, v gozdarstvu, kmetijskem načrtovanju, pri znanostvenih raziskavah (geografija, seizmologija...) idr.

Osnovna geološka karta Celje (Vir: GeoRS)

Litološka karta Slovenije (Vir: http://www.ulj_ntf_ge1_osg_sno_metamorfne_kamnine_01.pdf)

 

Kamnine v Sloveniji po nastanku (Vir: Modrijan)

 

Kamnine po starosti (Vir: Modrijan)

 

 

Rudniki v Sloveniji (Vir: E-gradiva)