| navodila | kaj znaš | zapis | naloge | viri | avtor |
 

Pomisli, kako določiš položaj šahovske figure na šahovnici! Lego vsakega kraja na Zemljinem površju določimo podobno - s pomočjo geografskih koordinat.


 

STOPINJSKA MREŽA

 

Na zemljevidih je za določevanje geografske lege narisana mreža namišljenih črt - vzporednikov in poldnevnikov (podobno kot so na šahovnici označene vrstice in stolpci).

Vzporedniki (paralele) so vzporedni krogi, ki potekajo v smeri vzhod-zahod. Največji je ekvator, zato je začetni vzporednik. Zemljo razdeli na severno in južno poloblo (poluto, hemisfero).

Poldnevniki (meridiani) so polkrogi, ki potekajo v smeri sever - jug. Stikajo se na severnem in južnem tečaju. Ker so vsi enaki, so začetni poldnevnik določili - izbrali so tistega, ki poteka skozi zvezdarno Greenwich v Londonu - grinviški poldnevnik. Začetni poldnevnik razdeli Zemljo na vzhodno in zahodno poloblo (poluto, hemisfero).

Vzporedniki in poldnevniki, ki potekajo 1 kotno stopinjo narazen, so stopinjski vzporedniki in stopinjski poldnevniki. Vsi stopinjski vzporedniki in vsi stopinjski poldnevniki tvorijo stopinjsko mrežo.

 


 

GEOGRAFSKA LEGA

 

Geografska lega je lega kraja na stopinjski mreži. Na Zemljinem površju je določena z

  • geografsko širino (oddaljenost od ekvatorja proti severu ali jugu, izražena v kotnih stopinjah) in
  • geografsko dolžino (oddaljenost od začetnega poldnevnika proti vzhodu ali zahodu, izražena v kotnih stopinjah).
Izhodišči za določevanje geografske lege sta ekvator in greenviški poldnevnik. Glede na ekvator določimo lego kraja na severni ali južni polobli (severna ali južna geografska širina). Glede na začetni poldnevnik določimo lego kraja na vzhodni ali zahodni polobli (vzhodna ali zahodna geografska dolžina).

 


Geografska lega Celja je 46° 14' 7" N (severne geografske širine) in 15° 5' 32" E (vzhodne geografske dolžine). Pri določevanju strani neba in na GPS napravah se največkrat uporabljajo angleški izrazi. Več >>>