Samostojno boš spoznal največjo svetovno celino. V atlasu boš potoval na najvišje točke sveta in se potopil več kot 11 km globoko. Jezik boš vozlal ob novih pojmih in si jih poskušal vtisniti v spomin. Razumel boš tudi naslednji vic - Ko Slovenec pove Kitajcu, da nas je 2 milijona, ga Kitajec vpraša "Res? V katerem hotelu pa živite?"... in še veliko zanimivega.


Za začetek si oglej navodila, kako se pametno učiti >

Primer izpisa snovi (Azijsko kmetijstvo) in miselnega vzorca (Oceanija) >

 


Učno gradivo je razdeljeno na poglavja: Uvod, Reliefne enote, Podnebje, Prebivalstvo in Gospodarstvo. Na vstopnih straneh poglavij je zapisana ključna vsebina, ki te z linki usmerja k podrobnejšim razlagam in zanimivostim. Z ležečim tiskom so predstavljeni statistični podatki, definicije in primeri, ki se jih ne učiš na pamet! Podrobnejša snov in statistični podatki so namenjeni ponazoritvam, boljšemu razumevanju snovi, poglabljanju znanja ali sestavljanju referatov. Delaj z atlasom! Geografske lokacije poišči na karti, ker jih tako osmisliš. Določeno učno snov poišči na ustreznih tematskih kartah v atlasu in se je ne piflaj na pamet - razloži jo s pomočjo zemljevida (naslov-legenda-vsebina karte-učna snov).

  1. Pri vsakem poglavju so navedeni cilji, ki ti sporočajo, kaj kaj boš na koncu znal.
  2. Priložen je zapis učne snovi, ki ga dopolni z lastnimi izpiski, skicami, fotografijami itd. Tako si boš lažje zapomnil obseg in vsebino učne snovi. Ne prepisuj celih stavkov! Izpiši samo ključne pojme, ki te spomnijo na vsebino. Zapis sproti urejaj v točke, alineje ali miselni vzorec.
  3. Med učnimi gradivi so zastavljene naloge, ki jih rešuj po navodilih ter jih priloži k zapisu učne snovi!
  4. V uvodnem in zadnjem poglavju e-učbenika se nahaja snov za ponavljanje. Na uvodni strani se nahaja povezava na izbrane vaje za aktivno spoznavanje Azije.

V besedilih boš naletel na številne strokovne izraze in tujke, ki jih verjetno ne boš razumel. Ne obupaj! Poišči razlage v slovarjih tujk, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika ali na spletu. Večina strokovnih izrazov je že razloženih v besedilih učnih gradiv.

 


Ikona pomeni "Reši nalogo!"

Dodatno podrobnejše gradivo, pojasnila, primeri, ponazoritve ali izzivi za "firbčne".

Puščice te preusmerijo na prvo stran. <<<

Povezava na "pomoč" - SOS

 

 

Navodila