OKTOBER - VINOTOK

 

    10-1    Prvi vinotok lep in južen je za grozdje prav zaslužen 

    10-2    Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji. 

    10-3    Če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi. 

    10-4    Oktober je dober. 

    10-5     

    10-6     

    10-7     

    10-8    Če je Vinotoka mraz in burja brije, Prosinca in Svečana sonce sije. 

    10-9    Zavaruj se vedrega juga in oblačne burje. 

    10-10     

    10-11    Če jeseni ni kam devati, spomladi ni kje jemati. 

    10-12     

    10-13     

    10-14    Vinotoka če zmrzuje, pa prosinca odjenjuje.  

    10-15    Zima rada z repom bije, če dolgo toplo sonce sije. 

    10-16    Mnogo snega, mnogo sena. 

    10-17     

    10-18    Vlažen, mrzel Luka (18.10) kmalu sneg prikuka. 

    10-19     

    10-20    Če je na Uršulo(21.10) lepo, čez tri dni deževalo bo.  

    10-21    Kakor je Uršula (21.10) začela, se zima bo izpela. 

    10-22    Če na Urše(21.10.) dan kmet zelje pospravi, mu ga vreme Simona in Jude v nič ne pripravi.  

    10-23    Kakršno vreme Urša(21.10.) prinese, tako se rada jesen in zima obnese. 

    10-24    Vinotoka če zmrzuje, pa prosinca odjenjuje. 

    10-25    Če se polž globoko zakoplje, se huda zima prikoplje. 

    10-26    V oktobru burja, mraz, januarja sončen čas. 

    10-27     

    10-28    Vinotoka deževanje, grudna vetrov divjanje.  

    10-29    Vinotoka veliko vode, grudna hudi vetrovi buče. 

    10-30    Vreme vinotoka je aprilu za poroka. 

    10-31    Ako zgodaj listje pade, so rodovitne njive rade.