NOVEMBER - LISTOPAD

 

    11-1      Če na mrtvih dan (1.11) dežuje, se huda zima pričakuje. 

    11-2      Ako na mrtvih dan(1.11) deži, vreme po snegu diši. 

    11-3      Do vseh svetih(1.11) grdo, po vseh svetih lepo. 

    11-4      Pozimi hudi zameti, če so deževni vsi sveti(1.11). 

    11-5      Lenart(6.11) zemljo zaklene. 

    11-6      Ako je na Lenartovo (6.11) lepo ali grdo, do božiča bo ostalo tako.  

    11-7      Če pred Martinom(11.11.) zmrzuje, prihodnje leto češenj ni.  

    11-8      Če mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije.  

    11-9      Če se Martinova(11.11.) gos po ledu plazi, o božiču navadno po blatu gazi. 

    11-10    Kadar Martin (11.11.) oblake preganja, nestanovitna se zima oznanja.  

    11-11    Sonce na Martina (11.11.), pred vrati huda zima. 

    11-12     

    11-13    Listopada južnina, svečana mrzlo. 

    11-14     

    11-15    Listopada zmrzlina, je svečana ne bo. 

    11-16     

    11-17     

    11-18    Za sveto Elizabeto(19.11) greš v mest na vozu, iz mesta pa že na saneh. 

    11-19     Elizabeta (19.11) na belem konju prijezdi. 

    11-20    Če Cecilija(22.11) hudo grmi, dosti pridelka ob letu kmet dobi. 

    11-21    Cecilije(22.11) grmenje, dobre letine znamenje. 

    11-22    Če na Cecilijo (22.11) grmi in treska, bo ob letu žita kot peska.  

    11-23     Klemen(23.11) zaklene, Katarina(25.11) grušta, Andrej(30.11) vse s snegom pokrije. 

    11-24     

    11-25    Katarina (25.11.) nam ne laže, po sebi Prosinca vreme kaže. 

    11-26    Kakršen Konrada(26.11) dan, takšen bo malone ves svečan. 

    11-27     

    11-28     

    11-29    Kakršno vreme je na Ivana dan, tako pozimi, posebno svečana. 

    11-30    Za svetga Andreja je sneg zelezen.