JUNIJ - ROŽNIK

 

    6-1      Lepo vreme prvega dne, kmetje se letine vesele.  

    6-2      Če Rožnika sonce pripeka in vmes dež rosi, ni treba se bati teka  obilno zemlja rodi. 

    6-3      Rožnik deževen - viničar reven.  

    6-4      Če rožnika sonce pripeka, pohlevno deži, veliko obeta žita, strdi. 

    6-5      Rožnika mrzlo deževanje, slabo za vino in panje. 

    6-6      Kakor vreme rožnika mini, taka se grudna ponovi. 

    6-7      Kakor vreme na Medarda kane, tako ves mesec ostane.  

    6-8      Če se Medard kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni.  

    6-9      Rožnika toliko dežuje, da zadnji koreninici zadostuje. 

    6-10    Če rožnika toplo dežuje, kašče in uljnjake napoveduje. 

    6-11    Če Barbara (11.6.) deži, Bodo jeseni grozdja polne kadi. 

    6-12     Kadar na Ladislava dežuje, dež se dolgo kraljuje.  

    6-13    Če Anton seje proso, gre Vid tretji dan pogledat, če z njim kaj bo. 

    6-14    Če je megla na Vida dan, je pšenica malo prida. 

    6-15    Sveti Vid je češenj sit.  

    6-16    Če je megla na Vida dan, je pšenica malo prida. 

    6-17    Kolikor dni kukavica še po kresu kuka, toliko tednov po Mihaelu v roke ne huka.  

    6-18    Lepega vremena in sitega trebuha se človek naveliča. 

    6-19    Ob nevihti se hrasta, smreke in vrbe boj, pa raje pod bukvijo in lipo postoj.  

    6-20     O kresi se dan obesi. 

    6-21    Do kresa (21.6.) suknjo oblači, po kresu jo pa s seboj vlači. 

    6-22    Če kres deži, orehov ni. Če na kresni dan dežuje, orehom slabo prerokuje. 

    6-23    Kakor vreme kresnic, tolko bo tudi žanjic.  

    6-24    Če je junija suho, postane grozdje prav dobro.  

    6-25    Rožnika mrzlo deževanje, slabo za vino in panje. 

    6-26    Kakor vreme rožnika mini, taka se grudna ponovi. 

    6-27    Če Rožnika sonce pripeka in vmes dež rosi, ni treba se bati teka  obilno zemlja rodi. 

    6-28    Ujmi ne uideš suša požre en hleb kruha,moča pa dva.  

    6-29    Rožnik deževen - viničar reven.  

    6-30    Če rožnika toplo dežuje, kašče in uljnjake napoveduje