Drago Bajt

Uvodno besedilo na zavihih knjige Marka Uršiča Razpoke

(Mladinska knjiga, 1985)

 

Literarni prvenec Marka Uršiča, "fantastični roman" Razpoke, je zavzet s temeljnimi filozofskimi idejami, s problemi človekove eksistence v času in prostoru: z vprašanjem človekove osebnosti, navzoče v različnih časovnih dimenzijah (stvarnost, sanje, prividi, spomini), z vprašanjem začetka in konca individualnega življenja (rojstvo, smrt), z vprašanjem o hierarhiji in načinu bivanja teh eksistencialij in stanj (resnica, laž). Okvirno ga določata misel o cikličnem vračanju stvari in misel o utelešenju duš v drugih živih bitjih; obe sta mitični in mistično podloženi. Ciklično kroženje ima podobo klasične primerjave med smrtjo in snom, rojstvom in prebujenjem, pri čemer sanje odtehtajo budnost. Nosilec teh idej je junak Jon Ešmun: Razpoke popisujejo 24 ur njegovega življenja, v katerih se Jon realizira kot "samoiskalec" osebne identitete v različnih časovnih razsežnostih (stvarni čas, spomini na pretekli čas, sanjski čas). Fabula romana je potemtakem podrejena idejno-filozofski "nadgradnji". V abstraktni filozofski prozi, ki jo geografsko določajo stilizirana prizorišča starega Egipta, Indije, Kitajske, tudi antike, žanrsko pa fantastična in (anti)utopična topografija, je Uršič podčrtal zlasti etično problematiko. Uršičeve Razpoke so dragocena besedna umetnina, nastala v vrstah mlajših prozaistov; v slovensko književnost prinaša dokaj redko in malone nepreskušeno zvrst nerealistične proze.