Marko Uršič: ROMANJE ZA ANIMO

Vsebina

Namesto uvoda

Prolog

I. DEL

28. maja 198.: Preludij

29. maja: Pesem v snu                           

29. maja: Disput o najvišjem

29. maja: Pravljica o Abdulu in treh melekih

30. maja: Ali obstajajo rajski vrtovi?

31. maja: Intermezzo

1. junija: Hipostaza

2. junija: Po prehojeni poti

3. junija: Šakali in kerubi

6. junija: In enak dih imajo vsi...

9. junija: Steze, ki se cepijo

10. junija: Memento

12. junija: Zgodba o razlagalcu in angeliki

16. junija: Gost

17. junija: »Spomni se občine svoje. . .«

18. junija: Še vedno imam pričo

19. junija: Tri poročila za analizo

19. junija: »Rečeno je: ne izkušaj...«

20. junija: O zrcalu

22. junija: »Boj sinov luči proti sinovom teme«

23. junija: Pri starem Jaakovu

24. junija: List na gladini

25. junija: Nesporazumi

26. junija: »Usoda tvoja prihaja nadte«

26. junija: Nokturno

II. DEL                                           

29. junija: Biti za smrt

30. junija: De anima

1. julija: Bolečina odsotnosti

2. julija: Beli stolpi

3. julija: Minute, ure, dnevi, leta

4. julija: Ultimat

5. julija: Padajoči ptič

6. julija: Kako naj povem z besedami

7. julija: Nič novega

8. julija: Skušnjave

9. julija: Dragoceno videnje

10. julija: Medigra

11. julija: Šekina

13. julija: O »resničnosti«

14. julija: Novice

15. julija: (Brez naslova)

17. julija: Odprta vrata

18. julija: Iskanje

19. julija: »Sitra ahra«

20. julija: (Brez naslova)

Namesto epiloga

Bibliografija