Potocco


Marcello Potocco


   ...že spet, kot da bi bil na tekmovanju, poskušam
    iz koščkov umazanije, ki jih pobiram po svetu,
    pred očmi sestaviti
                                                 popoln sijaj.
english version


Marcello Potocco je bil rojen leta 1974 v Ljubljani, v letu 2000 je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter prejel Fakultetno Prešernovo nagrado za diplomsko delo (1999). L. 2006 je doktoriral s tezo "Kulturna identiteta in estetskost v angleški kanadski in slovenski poeziji".

Doslej je izdal štiri pesniške zbirke:
Pesmi objavlja v vseh pomembnejših slovenskih revijah, prevedene pa so bile v srbščino in hrvaščino, angleščino, češčino, poljščino, makedonščino, v latvijski in beloruski jezik ter v italijanščino. Nastopal je na literarnih večerih in festivalih v Sloveniji in v tujini, med drugim na festivalih  Goranovo proljećeDnevi poezije in vina v Medani in Residenze estive v Italiji. Je član Društva slovenskih pisateljev.

Za zbirko Popravki pesniške zbirke je bil nominiran za Veronikino nagrado, za Vio Francigeno pa za Jenkovo nagrado.
Je predavatelj na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Kot literarni teoretik in zgodovinar se ukvarja z literarnimi strukturami in teorijo metafore ter s sociološko obravnavo literature, zlasti z vprašanjem ideologije v literaturi. Posebej se ukvarja s sodobno kanadsko in slovensko poezijo.