Marijana & Marko 9 / 21

Na vršni strmini so bile skalne mine - smo kavalirsko spustili obe dekleti naprej.