Marijana & Marko 21 / 21

Mosermandl, 2680 m, južno pobočje.