Marijana & Marko 16 / 18

Preko robu, iz južne stene v vzhodno.