Marijana & Marko 2 / 10

... še s totalitarnim simbolom, resda zelo obledelim.