Marijana & Marko 3 / 6

Strm žleb na SV pobočju Vrha Laške planje.