Marijana & Marko 3 / 6

Nožna zanka mora biti vedno pritrjena, saj nam zagotavlja, da se nahrbtnik v plazu ne more sneti.