Marijana & Marko 25 / 26

Najina linija čez severno pobočje Brennkogla, 40°, 400 m.