Marijana & Marko 6 / 7

Ob vzhodnem grebenu na Freiwandkees.