Marijana & Marko 1 / 5

Pod spodnjim skokom Zimske. Levo skupina na robu med Zimsko in Italijansko, en sam je prišel za nama na vrh - Janez.