Marijana & Marko 18 / 18

Kostum pa sicer dela, na potki ni bilo težav.