Marijana & Marko 5 / 41

Z vrha (začuda 'vsi' začnejo nekaj metrov nižje).