Marijana & Marko 1 / 3

Ob vzhodnem grebenu Prestreljenika.