Marijana & Marko 14 / 22

Dobra smuka pod ožino na sredini.