Marijana & Marko 9 / 13

Drugi spust, tokrat desno od vpadnice.