Marijana & Marko 9 / 14

Talni plaz na pobočju pod Škrbino.