Marijana & Marko 3 / 17

Višje od zagozdenega balvana zgoraj ni šlo, poprhane gladke plošče.