Marijana & Marko 5 / 36

...in z druge strani, s kote 2451 m.