Marijana & Marko 7 / 7

Smuči za kamnolom so bile danes zelo primerne. So še iz prejšnjih časov - z obledelimi totalitarnimi simboli... ;)