Marijana & Marko 7 / 8

Prečnica čez ruševje, tik za robom je bilo podobno - a brez snega.