Marijana & Marko 5 / 17

Slalom med skalami z Begunjske Vrtače po varianti 'Kociprove smeri', morda je pa tudi varianta 'Vrhovnikove'... (52°/50-45, 150 m)