Marijana & Marko 13 / 17

Mrežce: Čez škrbino na Lipanco, 55°/50-45°, 110 m. (©jaka)