Marijana & Marko 6 / 12

S predvrha Vrh Krnega dola.