Marijana & Marko 4 / 21

Pod rumenim spodmolom v južni steni Montaža, v sredini Žrd.