Marijana & Marko 2 / 35

Pričetek strnjenega snega.