Marijana & Marko 12 / 35

In MM še z vršne flanke.