Marijana & Marko 3 / 26

Punta Rivetti, pociljala sva desno škrbino.