Marijana & Marko 3 / 20

Detajl. Špic, stolpov, turnov... je v Sekstenskih Dolomitih brez konca.