Marijana & Marko 20 / 20

Vrh Bagni slikan z Monte Popera, vris smeri.