Marijana & Marko 10 / 20

Druga izpostavljena prečnica, zavarovana z vrvjo. (©bostjan&meta)