Marijana & Marko 38 / 38

Desno običajna linija, levo direktna.