Marijana & Marko 8 / 51

Hochalmspitze z 'najinega' predvrha.