Marijana & Marko 46 / 51

...in nezanesljivih snežnih mostičkov.