Marijana & Marko 25 / 51

Neobvezno guncanje afen po lednem prehodu.